Herinnnert u zich deze nog: Weetjes over bowlen; de geschiedenis

In 1961 werd het eerste bowlingcentrum in Scheveningen door Prins Bernard geopend en kort daarna volgden nog meer bowlingcentra en werd ook de Nederlandse Bowling Federatie opgericht. Momenteel heeft Nederland ruim 200 bowlingcentra variërend van 2 tot 32 banen. 

De echte doorbraak van bowling kwam in 1952 met de uitvinding van de automatische pinopzetmachines. Tot die tijd werden de pins namelijk steeds handmatig opgezet door de zogenaamde ‘pinboys’.

Ook de dames ontdekten het bowlen en zij richten als tegenhanger in 1917 de Woman’s International Bowling Congress op. Beide organisaties bestaan nog steeds maar zijn nu verenigd in USA Bowling. Ook de dames lieten zich niet onbetuigd!

In 1875 organiseerden 27 clubs zich in Manhattan, New York in de National Bowling Association en spraken daar een aantal regels af die nu nog gelden. Door onderlinge ruzies ging deze organisatie weer ten gronde, maar in 1895 volgde de oprichting van het National Bowling Congress, een organisatie ‘strictly for men’.

Met de emigratie van Europeanen naar Amerika kwamen daar ook een aantal van die kegelvormen terecht en uiteindelijk is uit één van die kegelvormen het Ten Pin bowling zoals we dat nu kennen ontstaan. Deze kegelvorm was erg populair bij de Fransen!

Al vanaf 5.200 voor Christus zijn er attributen teruggevonden die er op duiden dat er gespeeld werd met ballen en kegelvormige voorwerpen.
Door de eeuwen heen 
hebben zich dan ook talrijke vormen van het kegelspel ontwikkeld.